Filmklipp

Från ett cafeprogram i Sundsvall, början på 90-talet (SVT)

Bellmanmuseet någon gång under 90-talet