Swedes on love

Take Off Your Shoes (Ta Av Dej Skorna)

The First Time That I Saw You (Den Första Gång Jag Såg Dig)

I Was A Wanderer (Jag Var En Vandrare)

When Beauty Walked Into Town (När Skönheten Kom Till Byn)

Roger och jag träffades genom att han ledde sånggruppen “Cantalucha” på 70 talet.

Han jobbade då bl.a. som översättare frilans för Sveriges Radio.Träffade en svensk tjej och blev kvar i Sverige i över 20 år.

Vi började samarbeta runt Swedes on love i slutet på 80-talet då vi också började turnera

till USA med ett program bestående av svensk musik av Roger översatt till engelska.

Detta resulterade -91 i CD:n ” Swedes on Love” som arrangerades och producerades av mig. Under 80 och 90 -talet var vi på sammanlagt 10 USA-turnéer från San Diego i sydväst till Boston i nordost! Finns numera på Spotify: https://open.spotify.com/album/0tmIhDMGVRVu0qPvvCwu8x?si=MGd3xWlJQzmra3irZMHiqw